Parketmonting top_image
top_image
Parketmonting

Održavanje Drvenih i Laminatnih Podova

Generalni savjeti za očuvanje ljepote i sjaja Vašeg parketa

 • Plastični, metalni i keramički proizvodi za održavanje parketa
  mogu oštetiti drvo i lak.
  Izbjegavajte takva sredstva!
 • Postavite otirače i tepihe na ulazima u prostoriju.
  Tako ćete spriječiti unos oštrih predmeta i prljavštine
  na obući, koji mogu oštetiti drvo i lak.
 • Izbjegavajte čišćenje parketa vodom!
  Voda se može zadržati na parketu i trajno oštetiti lak i drvo.
 • Za odstranjivanje hrane i mrlja s parketa koristite
  slabo navlažene mekane krpe.
 • Koristite zaštitne podloge za dijelove namještaja koji
  dodiruju parket kako biste spriječili oštećenja laka i drveta.
 • Prilikom premještanja ili čišćenja, namještaj podignite i premjestite.
  Izbjegavajte povlačenje namještaja po parketu!
 • Izbjegavajte hodanje po parketu u obući sa metalnim potplatima,visokim petama i sl.
 • Ako je parket u kuhinji, ispred sudopera, perilica i sl.
  postavite zaštitnu podlogu.
 • U zimskim mjesecima preporučamo korištenje ovlaživača zraka
  kako bi se umanjilo rastezanje drveta.
 • Redovno čistite parkete od prašine.Koristite sredstva za čišćenje
  koja Vam je preporučio postavljač parketa.
 • Na sjaj parketa i boju drveta osim sredstava za čišćenje
  utječe sunčeva svjetlost i količina prometa kojem je parket podvrgnut.
  Dajte prelakirati parket kada čišćenje ne vraća sjaj.
 • Ne preporučujemo održavanje parketa barem 2 tjedna
  od postavljanja i lakiranja.
  Ne preporučujemo korištenje vode i izlaganje parketa vodi
  ako nije upotrebljena odgovarajuća vrsta drveta
  (npr. Teak Siam) otporna na utjecaje vode!
top_image